Regulamin

REGULAMIN DOTYCZY WSZYSTKICH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU HOTELARSKIEGO

1. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do obiektu (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w obiekt. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej hotelu.

2. Gość ma obowiązek w trakcie zameldowania wypełnić kartę meldunkową osobiście wpisując wymagane dane osobowe. Po wypełnieniu karty meldunkowej Recepcjonista ma obowiązek sprawdzić dane wpisane do karty meldunkowej z dokumentem gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu Recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju.

3. Recepcjonista może odmówić przyjęcia gościa, który zachowuje się niekulturalnie bądź co, co do którego ma podejrzenia, że zachowywać się będzie w sposób niewłaściwy lub jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek wpisać dane meldunkowe samodzielnie z dowodu osobistego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.

5. Rozpoczęcie pobytu w Obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

6. Obiekt na mocy prawa polskiego jest objęty całkowitym zakazem palenia.

7. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 300 złotych

8. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju wynajmowanym przez gościa bądź na terenie obiektu hotelarskiego i uruchomienie alarmu przeciwpożarowego jest równoznaczne z obciążeniem gościa kosztami wynikającymi z konieczności odwołania nieuzasadnionego alarmu lub w przypadku przyjazdu straży pożarnej kosztami w wysokości do 5.000 zł.

9. Bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest w przypadku odwołania na nie mniej niż 72 h przed datą rozpoczęcia rezerwacji i wyłącznie drogą mailową lub w przypadku rezerwacji już realizowanej – w dniu poprzedzającym planowany wyjazd nie później niż do 9 rano. Jeśli opłata za rezerwację została dokonana kartą,  kwota zwrotu zostanie pomniejszona o 10%.

10. W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienia się w dniu rezerwacji, obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za cały pobyt. Obiekt w takim przypadku obciąży opłatą kartę kredytową Gościa i skasuje rezerwację na pozostałe noce.

11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu Przybycia, gość obiektu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.

12. Niewymeldowanie się do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

13. W przypadku, gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 11.00, a pokój lub łóżko jest zarezerwowane na koleją dobę przez inną osobę, obsługa obiektu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.

14. Doba w obiekcie trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 następnego dnia.

15. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w takich Pokojach jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla jednej osoby.

16. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko w pokojach prywatnych pod opieką opiekuna prawnego. Obiekt oferuje nocleg w pokojach wieloosobowych tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim.

17. W trosce o atmosferę w Obiekcie i dobre samopoczucie wszystkich gości nie przyjmujemy rezerwacji na wieczory kawalerskie i panieńskie, dużych grup fanów sportowych.

18. W razie wystąpienia jakiejś szkody Gość powinien zawiadomić recepcję Obiektu o jej wystąpieniu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

19. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

20. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych  jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. Jednocześnie Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości.

21. Za zgubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata 50 zł brutto.

22. Akceptujemy pobyt zwierząt w obiekcie, ale jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego, za zgodą recepcji. Za pobyt zwierzęcia może zostać pobrana dodatkowa opłata. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren obiektu bez powiadomienia o tym recepcji.

23. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać jedynie w obszarach wspólnych na terenie obiektu bądź w pokoju prywatnym gościa i tylko za zgodą recepcjonisty. Każda osoba nie korzystająca w danym dniu z noclegu obowiązana jest zameldować się w recepcji i pozostawić w niej swój dowód osobisty lub paszport na czas odwiedzin.

24. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00. Hałasowanie w pokojach, zakłócanie odpoczynku innym Gościom może skutkować karą pieniężną równoważną kosztowi znalezienia im komfortowego noclegu w innym obiekcie bądź wydaleniem gościa z obiektu bez zwrotu kosztów noclegu.

25. Na prośbę pracownika recepcji Gość jest zobowiązany wylegitymować się.

26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.

27. Ze względu na higienę w Obiekcie zabronione jest używanie własnych śpiworów.

28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

29. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

30. W przypadku naruszenia Regulaminu lub zachowania wykraczającego poza normy zachowań współżycia społecznego Obiekt ma prawo do przedwczesnego wymeldowania Gościa bez zwrotu kosztów noclegu.

31. Obiekt posiada parking samochodowy monitorowany niestrzeżony, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

32. Gość, który potrzebuje faktury, proszony jest o poinformowanie o tym Recepcji w trakcie zameldowania. Faktury wystawiamy najpóźniej 7 dni od daty realizacji noclegu, na podstawie kwitu z kasy fiskalnej.

33. Z ogólnodostępnej kuchni Goście obiektu mogą korzystać od godz. 06:00 – 22:00 i są zobowiązani do przestrzegania w niej czystości.